టీవీ హోస్ట్ క్యాట్ డీలీ న్యూడ్ ప్రైవేట్ జగన్ ఆమె భర్తతో
పిల్లి డీలే

టీవీ హోస్ట్ క్యాట్ డీలీ న్యూడ్ ప్రైవేట్ జగన్ ఆమె భర్తతో

మరో సెలెబ్ ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ చేయబడింది, ఈ సమయంలో నేను క్యాట్ డీలీ న్యూడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను! క్యాట్ డీలే (వయసు 41) ఒక ఇంగ్లీష్ టీవీ ప్రెజెంటర్, నటి మరియు మోడల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు ఇంగ్లాండ్‌లో పనిచేస్తున్నారు! పిల్లల టీవీ ప్రోగ్రాం ‘ఎస్‌ఎమ్‌టీవీ లైవ్’ హోస్ట్ చేసి ‘సీడీ: యుకె’ షో ద్వారా ఆమె ప్రాచుర్యం పొందింది. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఆమె ...

మరింత చదవండి >