మిస్ యూనివర్స్ పియా వర్ట్జ్‌బాచ్ దాదాపు నగ్నంగా బికినీలో ఆమె శరీరాన్ని చూపిస్తుంది!
పియా వర్ట్జ్‌బాచ్

మిస్ యూనివర్స్ పియా వర్ట్జ్‌బాచ్ దాదాపు నగ్నంగా బికినీలో ఆమె శరీరాన్ని చూపిస్తుంది!

పియా మరియా వర్ట్జ్‌బాచ్ (వయసు 28) ఫిలిపినో-జర్మన్ నటి, టీవీ హోస్ట్ మరియు మోడల్, కానీ మనమందరం ఆమెను మిస్ యూనివర్స్ 2015 అని తెలుసు, అక్కడ ఆమె ఆ కిరీటం కంటే వేగంగా మన హృదయాలను మరియు కాక్‌లను తీసుకుంది! పియాను ప్రియాంక చోప్రా సెక్సీ జగన్ (మిస్ వరల్డ్ 2000 పోటీ విజేత) తో పోల్చండి. పియా ముఖం నన్ను చీకటిగా వేటాడింది ...

మరింత చదవండి >